Data ogłoszenia: 2018-06-07

Gminny Zakład Usług Komunalnych informuje, że 

od dnia 12 czerwca 2018 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
 
Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RET.070/139/D/2018.KP z dnia 21.05.2018 r przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.
 
Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328, z późn. zm.) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).
 
Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04 czerwca 2018 r. W związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 12 czerwca 2018 r.
 
Taryfa została zatwierdzona na okres 3 lat.
 
 
 
 
Zgodnie z art. 24 e pkt. 3. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
 
 zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 
(Dz. U. z 2017, poz. 328 z późn. zm), ogłasza:
 
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
 
na okres 3 lat od dnia 12 czerwca 2018r.
 
obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług  Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.
 
 
 
Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RET.070/139/D/2018.KP z dnia 21.05.2018r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.
 
 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
 
2,82 zł netto + podatek VAT 8% = 3,05 zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców
 
                                                                                         +
 
opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody, za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczenia należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na miesiąc.
 
 
I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
3,13 zł netto + podatek VAT 8% = 3,38 zł brutto
 
II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
11,65 zł netto + podatek VAT 8% = 12,58 zł brutto
 
III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
17,33 zł netto + podatek VAT = 18,72 zł brutto
 
IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
45,73zł netto + podatek VAT 8% = 49,39 zł brutto
 
V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
3,00 zł netto + podatek VAT 8% = 3,24 zł brutto
 
 
 
Wysokość cen za odprowadzone ścieki:
 
6,57 zł netto + podatek VAT 8% = 7,10 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.
 
W związku z podjętą Uchwałą nr XLVI/465/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:
 
(Dopłata obowiązuje od 12 czerwca 2018r. do 31.12.2018r.)
 
 
5,60 zł netto + podatek VAT 8% = 6,05 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

Data publikacji: 07.06.2018 (08:40)Data aktualizacji: 07.06.2018 (08:40)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 398

Przejdź do góry strony