Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Data ogłoszenia: 2023-10-10

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

W GMINNYM ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

 

  1. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 

  1. Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Gminnego Zakład Usług Komunalnych
    w Nowej Wsi Lęborskiej przy ul.  Młynarskiej 10 w godzinach pracy Zakładu tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00.
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej,
    a także ustnie do protokołu.
  3. Skargi i wnioski muszą zawierać: datę wpływu skargi/wniosku, dane oraz adres skarżącego/wnioskodawcy, rzeczowy opis problemu.

 

  1. Kwalifikowanie skarg i wniosków

Każda sprawa zakwalifikowana jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg

i wniosków. Skargi i wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

 

  1. Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

W razie nie załatwienia skargi w terminie zakład zawiadamia skarżącego/wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Data publikacji: 10.10.2023 (11:07)Data aktualizacji: 10.10.2023 (11:07)
Osoba publikująca: Przemysław JelonekOsoba modyfikująca: Przemysław Jelonek
Autor: Przemysław Jelonekliczba wejść: 102

Przejdź do góry strony