Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia: 2018-06-13

GKiZP 341.7.2018

Nowa Wieś Lęborska, 13.06.2018r.

Znak sprawy GKiZP 341.7.2018

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Zakład Usług Komunalnych, ul. Młynarska 10, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamówień publicznych” publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zakup i dostawa materiałów drogowych

W w/w postępowaniu przetargowym złożono 3 oferty, wybrany został Wykonawca :

Firma Usługowo-Handlowa Marcin Czarnowski ul. Wyzwolenia 48

83-425 Dziemiany

cena oferty – 478 961,00 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

  • kryterium ceny 60 punktów
  • kryterium terminu dostawy 20 punktów
  • kryterium okresu gwarancji 20 punktów

- łączna punktacja – 100 punktów

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Pozostałe złożone oferty w w/w postępowaniu

1. KOLANKO Sp. z o.o. S.K. 80-209 Chwaszczyno, ul. Oliwska 72

- cena oferty – 484 691,00 zł brutto

- cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

2. „ZDROJEWSCY” Sp. z o.o. Sp.k, ul. Rzemieślnicza 4, 83-322 Stężyca

- cena oferty – 520 305,00 zł brutto

- cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kryteria oceny ofert: cena oferty 60%, termin dostawy 20%, okres gwarancji 20%

Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny ofert łącznie 100 pkt.

Cena wybranej oferty jest najniższa i nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie Wykluczono żadnego Wykonawcy.

Kierownik Zamawiającego


Data publikacji: 13.06.2018 (11:50)Data aktualizacji: 13.06.2018 (11:50)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 414

Przejdź do góry strony