Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia: 2018-10-01

GKiZP 341.9.2018

Nowa Wieś Lęborska, 01.10.2018r.

Znak sprawy GKiZP 341.9.2018

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Zakład Usług Komunalnych, ul. Młynarska 10, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamówień publicznych” publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2018r.

W w/w postępowaniu przetargowym złożono 1 ofertę, wybrany został Wykonawca :

Pol – Dróg Drawsko Pomorskie S.A. ul. Podmiejska 2,78-500 Drawsko Pomorskie

- cena oferty – 576 850,12 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

  • kryterium ceny 60 punktów
  • kryterium terminu realizacji zamówienia 0 punktów
  • kryterium okresu gwarancji 10 punktów

- łączna punktacja – 70 punktów

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Kryteria oceny ofert: cena oferty 60%, termin realizacji zamówienia 30%, okres gwarancji 10%

Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny ofert łącznie 70 pkt.

Cena wybranej oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie Wykluczono żadnego Wykonawcy.

Kierownik Zamawiającego


Data publikacji: 01.10.2018 (14:30)Data aktualizacji: 01.10.2018 (14:30)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 415

Przejdź do góry strony