Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia: 2019-08-22

GKiZP 341.4.2019

Znak sprawy GKiZP 341.4.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Zakład Usług Komunalnych, ul. Młynarska 10, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamówień publicznych” publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Zakup wraz z dostawą kruszywa łamanego 0-31,5 przeznaczonego do stabilizacji mechanicznej

W w/w postępowaniu przetargowym złożono 4 oferty, wybrany został Wykonawca:

„ŻWIROWNIA KOZIN” Sp. z o.o.

Kozin, 77-116 Czarna Dąbrówka

cena oferty – 204 000,00 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

  • kryterium ceny 60 punktów
  • kryterium terminu płatności 10 punktów
  • kryterium terminu dostawy 30 punktów

- łączna punktacja – 100 punktów

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Pozostałe złożone oferty w w/w postępowaniu.

a) TRANSBUD KRUSZYWA PIOTR NOWAK ul. Nowowiejskiego 18, 84-240 Reda

cena oferty – 206 640,00zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

  • kryterium ceny 59,23 punktów
  • kryterium terminu płatności 10 punktów
  • kryterium terminu dostawy 30 punktów

- łączna punktacja – 99,23 punktów

b) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Michał Chmurzyński Borowiec 71, 83-320 Sulęczyno

- cena oferty – 223 590,00 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

  • kryterium ceny 54,74 punkty
  • kryterium terminu płatności 10 punktów
  • kryterium terminu dostawy 30 punktów

- łączna punktacja – 94,74 punkty

c) Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” s.c. Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia

- cena oferty – 276 750,00zł brutto

- cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kryteria oceny ofert: cena oferty 60%, termin płatności 10%, termin dostawy 30%.

Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny ofert łącznie 100 pkt.

Cena wybranej oferty jest najniższa i nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie Wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Kierownik Zamawiającego

 


Data publikacji: 22.08.2019 (13:53)Data aktualizacji: 22.08.2019 (13:53)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 503

Przejdź do góry strony