Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Wyjaśnienie treści SIWZ

Data ogłoszenia: 2019-06-06

GKiZP 341.3.2019

Zamawiający: Nowa Wieś Lęborska 06.06.2019r.

Gminny Zakład Usług Komunalnych

84-351 Nowa Wieś Lęborska

ul. Młynarska 10

tel./fax (59) 861 22 64

e-mail:gzuknwl@nwl.pl

http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/

Oznaczenie sprawy: GKiZP 341.3.2019

do Wykonawców

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zakup i dostawa materiałów drogowych ”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz
z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 1.

Proszę o określenie minimum logistycznego przy jednorazowej dostawie materiału
w wyznaczone miejsca. Czy będą to pełne samochody 14 palet jednorazowo?

Odpowiedź do pytania nr 1.

Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział III pkt. 3 Zamawiający wyjaśnia, że zamawiane będą pełne samochody w ilości palet dopasowanych do maksymalnej ładowności samochodu. Wyjątkiem jest końcówka partii materiału. W tym przypadku transporty mogą być niepełne.

Pytanie nr 2.

Czy płyty mają mieć zastosowanie stałe czy tymczasowe. Zależnie odtego, zgodnie z zapisami Krajowych Ocen Technicznych wystawionych dlapłyt drogowych przez IBDiM, proszę o podanie wymagań co do poniższych parametrów:


1. Płyty drogowe do zastosowań stałych:
* Wytrzymałość na ściskanie
* Nasiąkliwość
* Odporność na działanie mrozu
* Odporność na ścieranie
2. Płyty drogowe do zastosowań tymczasowych:
* Wytrzymałość na ściskanie
* Nasiąkliwość
* Odporność na działanie mrozu
Proszę również określić odchyłki jakie powinny spełniać elementy pod względem:
- wymiarowym (długości, szerokości oraz wysokości)
- grubości otuliny głównych prętów zbrojeniowych
Ponadto, proszę o określenie w SST stopnia zbrojenia zamawianych elementów, z uwagi na to, że na rynku obecne są płyty o niskim
stopniu zbrojenia - a co za tym idzie zdecydowanie obniżonej
nośności.

Odpowiedź do pytania nr 2

Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział III pkt. 7 Zamawiający wyjaśnia, że płyty mają mieć zastosowanie stałe oraz spełniać wymagania:


- Wytrzymałość na ściskanie - ≥C25/30
- Nasiąkliwość - ≤ 5%
- Odporność na działanie mrozu - ≥ F 100
- Odporność na ścieranie - ≤ 18000/5000 mm3/ mm2
- Odchyłki od wymiarów – długość/szerokość/grubość - ±5mm/±5mm/±5mm
- grubość otuliny – 30mm±5mm
- Zbrojenie - dwie siatki z prętów żebrowanych o średnicy min.6mm

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zostaną przesłane wszystkim, którzy otrzymali SIWZ, zostały opublikowane zgodnie z art. 38 ust 2 uPzp na stronie Zamawiającego http://nwl.zakladkomunalny.com/bip/


Data publikacji: 06.06.2019 (13:53)Data aktualizacji: 06.06.2019 (13:53)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 414

Przejdź do góry strony