Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data ogłoszenia: 2018-05-18

GKiZP 341.5.2018

Nowa Wieś Lęborska, 18.05.2018r.

Znak sprawy: GKiZP 341.5.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gminny Zakład Usług Komunalnych, działając z art. 92 ust.2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:

„Zakup i dostawa materiałów drogowych ”

Uzasadnienie:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na publicznej sesji otwarcia ofert, która odbyła się 17.05.2018r. o godz. 10:15 Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynoszącą 460 670,00zł brutto. W terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 17.05.2018r. do godz. 10:00 złożono dwie oferty, których ceny przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dlatego też zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy pzp Zamawiający unieważnił postępowanie.

Zamawiający informuje, że zamierza ogłosić kolejne postępowanie dla zadania.

Kierownik Zamawiającego


Data publikacji: 18.05.2018 (11:12)Data aktualizacji: 18.05.2018 (11:12)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 343

Przejdź do góry strony