Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia: 2020-10-20

GKiZP 341.5.2020

Nowa Wieś Lęborska, 20.10.2020r.

Znak sprawy GKiZP 341.5.2020

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Zakład Usług Komunalnych, ul. Młynarska 10, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamówień publicznych” publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2020r.”

W w/w postępowaniu przetargowym złożono 3 oferty, wybrany został Wykonawca:

Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c., 84-223 Linia , Niepoczołowice 3A

cena oferty – 461 956,41 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

  • kryterium ceny 60 punktów
  • kryterium terminu realizacji zamówienia 30 punktów
  • kryterium okres gwarancji 10 punktów

- łączna punktacja – 100 punktów

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Pozostałe złożone oferty w w/w postępowaniu:

a) COLAS Polska sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

- cena oferty – 689 267,39 zł brutto

- cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

b) USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE LESZEK PIECHOWSKI Pogorszewo 2/1, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

- cena oferty – 780 464,51 zł brutto

- cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kryteria oceny ofert: cena oferty 60%, termin realizacji zamówienia 30%, okres gwarancji 10%.

Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny ofert łącznie 100 pkt.

Cena wybranej oferty jest najniższa i nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie Wykluczono żadnego Wykonawcy.

Dyrektor

Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

w Nowej Wsi Lęborskiej

/-/

Jarosław Tadeja


Data publikacji: 20.10.2020 (13:53)Data aktualizacji: 20.10.2020 (13:53)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 339

Przejdź do góry strony