Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia: 2020-06-12

GKiZP 341.4.2020

Nowa Wieś Lęborska, 12.06.2020r.

Znak sprawy GKiZP 341.4.2020

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Zakład Usług Komunalnych, ul. Młynarska 10, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamówień publicznych” publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zakup i dostawa materiałów drogowych

W w/w postępowaniu przetargowym złożono 4 oferty, wybrany został Wykonawca :

KOLANKO Sp. z o.o. S.K.

80-209 Chwaszczyno

ul. Oliwska 72

cena oferty – 438 980,00 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

 • kryterium ceny 60 punktów
 • kryterium terminu dostawy 20 punktów
 • kryterium okresu gwarancji 20 punktów

- łączna punktacja – 100 punktów

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Pozostałe złożone oferty w w/w postępowaniu.

a) Firma Usługowo-Handlowa Marcin Czarnowski ul. Wyzwolenia 48, 83-425 Dziemiany

cena oferty – 453 496,00 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

 • kryterium ceny 58,08 punktów
 • kryterium terminu dostawy 20 punktów
 • kryterium okresu gwarancji 20 punktów

- łączna punktacja – 98,08 punktów

b) ZDROJEWSCY Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rzemieślnicza 4 83-322 Stężyca

- cena oferty – 477 818,00 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

 • kryterium ceny 55,12 punkty
 • kryterium terminu dostawy 20 punktów
 • kryterium okresu gwarancji 20 punktów

- łączna punktacja – 95,12 punkty

c) Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski Kaliska Kościerskie, ul. Strażacka 6, 83-400 Kościerzyna

- cena oferty – 480 088,00 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

 • kryterium ceny 54,86 punkty
 • kryterium terminu dostawy 20 punktów
 • kryterium okresu gwarancji 20 punktów

- łączna punktacja – 94,86 punkty

Kryteria oceny ofert: cena oferty 60%, termin dostawy 20%, okres gwarancji 20%

Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny ofert łącznie 100 pkt.

Cena wybranej oferty jest najniższa i nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie Wykluczono żadnego Wykonawcy.

Kierownik Zamawiającego


Data publikacji: 12.06.2020 (13:53)Data aktualizacji: 12.06.2020 (13:53)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 329

Przejdź do góry strony