Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia: 2020-04-22

GKiZP 341.3.2020

Nowa Wieś Lęborska, 22.04.2020r.

Znak sprawy GKiZP 341.3.2020

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Zakład Usług Komunalnych, ul. Młynarska 10, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamówień publicznych” publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Zakup wraz z dostawą kruszywa łamanego 0-31,5 przeznaczonego do stabilizacji mechanicznej

W w/w postępowaniu przetargowym złożono 6 ofert, wybrany został Wykonawca:

„ŻWIROWNIA KOZIN” Sp. z o.o.

Kozin, 77-116 Czarna Dąbrówka

cena oferty – 391 755,00 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

 • kryterium ceny 60 punktów
 • kryterium terminu płatności 10 punktów
 • kryterium terminu dostawy 30 punktów

- łączna punktacja – 100 punktów

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Pozostałe złożone oferty w w/w postępowaniu:

a) CHMURZYŃSKI SYCHTA Sp. z o.o. sp. k. Borowiec 71D 83-320 Sulęczyno

cena oferty – 439 165,35 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

 • kryterium ceny 53,52 punktów
 • kryterium terminu płatności 10 punktów
 • kryterium terminu dostawy 30 punktów

- łączna punktacja – 93,52 punktów

b) Usługi Transportowe Arkadiusz Szczepocki ul. Ku Słońcu 13/6 76-200 Słupsk

- cena oferty – 439 725,00 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

 • kryterium ceny 53,45 punkty
 • kryterium terminu płatności 10 punktów
 • kryterium terminu dostawy 30 punktów

- łączna punktacja – 93,45 punkty

c) ARKA BUD Sp. z o.o. Dąbrówka, ul. Łąkowa 1 84-242 Luzino

- cena oferty – 471 705,00 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

 • kryterium ceny 49,83 punkty
 • kryterium terminu płatności 10 punktów
 • kryterium terminu dostawy 30 punktów

- łączna punktacja – 89,83 punkty

d) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Dominik Brzeziński Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna

- cena oferty – 510 900,00zł brutto

- cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

e) „ULENBERG” Mirosław Ulenberg Rzuszcze 49, 76-220 Główczyce

- cena oferty – 595 660,00zł brutto

- cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kryteria oceny ofert: cena oferty 60%, termin płatności 10%, termin dostawy 30%.

Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny ofert łącznie 100 pkt.

Cena wybranej oferty jest najniższa i nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie Wykluczono żadnego Wykonawcy.

Kierownik Zamawiającego


Data publikacji: 22.04.2020 (13:53)Data aktualizacji: 22.04.2020 (13:53)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 394

Przejdź do góry strony