Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia: 2019-09-13

GKiZP 341.5.2019

Znak sprawy GKiZP 341.5.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Zakład Usług Komunalnych, ul. Młynarska 10, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamówień publicznych” publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2019r.

W w/w postępowaniu przetargowym złożono 5 ofert, wybrany został Wykonawca:

Pol – Dróg Drawsko Pomorskie S.A. ul. Podmiejska 2,78-500 Drawsko Pomorskie

- cena oferty – 176 835,78 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

 • kryterium ceny 60 punktów
 • kryterium terminu realizacji zamówienia 30 punktów
 • kryterium okresu gwarancji 10 punktów

- łączna punktacja – 100 punktów

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Pozostałe złożone oferty w w/w postępowaniu.

a) ADITECH Adam Pałubiak, ul. Marii Konopnickiej 22, Ostróżki, 83-050 Kolbudy

cena oferty – 218 020,98 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

 • kryterium ceny 48,66 punktów
 • kryterium terminu realizacji zamówienia 30 punktów
 • kryterium okresu gwarancji 10 punktów

- łączna punktacja – 88,66 punktów

b) USŁUGI TRANSPORTOWE Adam Chlechowicz, ul. Dolna 1, 83-307 Kiełpino

- cena oferty – 245 999,27 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

 • kryterium ceny 43,13 punkty
 • kryterium terminu realizacji zamówienia 30 punktów
 • kryterium okresu gwarancji 10 punktów

- łączna punktacja – 83,13 punkty

c) Usługi Ogólnobudowlane Leszek Piechowski, Pogorszewo 2/1, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

- cena oferty – 255 160,48 zł brutto

 • kryterium ceny 41,58 punktów
 • kryterium terminu realizacji zamówienia 15 punktów
 • kryterium okresu gwarancji 10 punktów

- łączna punktacja – 66,58 punkty

d) STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

- cena oferty – 300 735,00 zł brutto

- cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kryteria oceny ofert: cena oferty 60%, termin realizacji zamówienia 30%, okres gwarancji 10%.

Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny ofert łącznie 100 pkt.

Cena wybranej oferty jest najniższa i nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie Wykluczono żadnego Wykonawcy.

Kierownik Zamawiającego

Jarosław Tadeja


Data publikacji: 13.09.2019 (13:53)Data aktualizacji: 13.09.2019 (13:53)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 330

Przejdź do góry strony