Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data ogłoszenia: 2018-05-09

GKiZP 341.4.2018

Nowa Wieś Lęborska, 09.05.2018r.

Znak sprawy: GKiZP 341.4.2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gminny Zakład Usług Komunalnych, działając z art. 92 ust.2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2018r. ”

Uzasadnienie:

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 08.05.2018r. do godz. 10:00

Zamawiający informuje, że zamierza ogłosić kolejne postępowanie dla zadania.

Kierownik Zamawiającego


Data publikacji: 09.05.2018 (12:59)Data aktualizacji: 09.05.2018 (12:59)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 260

Przejdź do góry strony