Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia: 2019-06-13

GKiZP 341.3.2019

Nowa Wieś Lęborska, 13.06.2019r.

Znak sprawy GKiZP 341.3.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Zakład Usług Komunalnych, ul. Młynarska 10, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamówień publicznych” publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zakup i dostawa materiałów drogowych ”

W w/w postępowaniu przetargowym złożono 3 oferty, wybrany został Wykonawca :

„ZDROJEWSCY” Sp. z o.o. Sp.k,

ul. Rzemieślnicza 4,

83-322 Stężyca

cena oferty – 522 196,50 zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

kryterium ceny 60 punktów
kryterium terminu dostawy 20 punktów
kryterium okresu gwarancji 20 punktów

- łączna punktacja – 100 punktów

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Pozostałe złożone oferty w w/w postępowaniu.

a) Firma Usługowo-Handlowa Marcin Czarnowski ul. Wyzwolenia 48, 83-425 Dziemiany

cena oferty – 528 730,00zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

kryterium ceny 59,26 punktów
kryterium terminu dostawy 20 punktów
kryterium okresu gwarancji 20 punktów

- łączna punktacja – 99,26 punktów

b) KOLANKO Sp. z o.o. S.K. 80-209 Chwaszczyno, ul. Oliwska 72

- cena oferty – 648 197,50zł brutto

- punktacja wg kryteriów:

kryterium ceny 48,34 punkty
kryterium terminu dostawy 20 punktów
kryterium okresu gwarancji 20 punktów

- łączna punktacja – 88,34 punkty

Kryteria oceny ofert: cena oferty 60%, termin dostawy 20%, okres gwarancji 20%

Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny ofert łącznie 100 pkt.

Cena wybranej oferty jest najniższa i nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie Wykluczono żadnego Wykonawcy.

Kierownik Zamawiającego


Data publikacji: 13.06.2019 (13:53)Data aktualizacji: 13.06.2019 (13:53)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 284

Przejdź do góry strony