Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data ogłoszenia: 2018-02-28

GKiZP 341.2.2018

Nowa Wieś Lęborska, 28.02.2018r.

Znak sprawy GKiZP 341.2.2018

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminny Zakład Usług Komunalnych, ul. Młynarska 10, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r “Prawo zamówień publicznych” publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zakup wraz z dostawą kruszywa łamanego 0-31,5 przeznaczonego do stabilizacji mechanicznej

W w/w postępowaniu przetargowym złożono 1 ofertę, wybrany został Wykonawca :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Sychta, ul. Słoneczna 5, 83-340 Sierakowice

  • cena oferty – 405900,00 zł brutto
  • punktacja wg kryteriów:
    • kryterium ceny 60 punktów
    • kryterium terminu płatności 10 punktów
    • kryterium terminu dostawy 30 punktów
    • łączna punktacja – 100 punktów

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Kryteria oceny ofert: cena oferty 60%, termin płatności 10%, termin dostawy 30%

Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny ofert łącznie 100 pkt.

Cena w wybranej ofercie jest najniższa i nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kierownik Zamawiającego


Data publikacji: 28.02.2018 (09:51)Data aktualizacji: 28.02.2018 (09:51)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 281

Przejdź do góry strony