Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Deklaracja dostępności

 Serwis Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej został zaprojektowany, by umożliwić dostępność jak najszerszej grupie użytkowników, niezależnie od używanego oprogramowania, technologii, lub niepełnosprawności.

Zgodność ze standardami

Serwis Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA) - dotyczy podstron utworzonych po 23 września 2020 r.

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej spełnia wymagania dostosowujące je do założeń USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a w szczególności wymagań dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Podstrony utworzone przed 23-09-2020 r. mogą nie spełniać wymagań dostosowujących do założeń USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa możliwa jest zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej posiada mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści osobom niedowidzącym:

 • serwis oparty jest na stylach CSS
 • zmiana kontrastu
 • zmiana wielkości czcionki

Nawigacja

Dla osób z trudnością ruchową serwis Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej posiada nawigację przy pomocy klawisza TAB Nawigacja za pomocą klawisza Tab .

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony 

 • Tytuły stron – prawidłowo umieszczone w całym serwisie; każda strona posiada unikalny tytuł, utworzony w oparciu o jeden wzór.
 • Język stron serwisu określony w kodzie strony,
 • Konsekwentna nawigacja
 • Istnieje możliwość pominięcia bloków
 • Nagłówki zagnieżdżone w całym serwisie.
 • Listy prawidłowo użyte w całym serwisie.
 • Formularze prawidłowo opisane i zbudowane 
 • Linki graficzne wdrożone w serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 • Spójna i logiczna nawigacja.
 • Ruch, animacje – żaden z elementów serwisu nie miga szybciej niż 3 razy na sekundę.
 • Zastosowanie kontrastu zgodnie z wymaganym standardem WCAG 2.0 na poziomie AA
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – strony są czytelne i dostępne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Brak błędów składniowych HTML.
 • Elementy graficzne posiadają zrozumiały tekst alternatywny. Możliwość ustawienia tekstu przez redaktora.
 • Strony dają możliwość stosowania nagłówków w poprawnej hierarchii.
 • Serwis nie zawiera tabel traktowanych jako element konstrukcji layoutu.
 • Wszystkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” pokazane za pomocą list nieuporządkowanych.
 • Logiczna i intuicyjna kolejność nawigacji i czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML.
 • Logiczna, przewidywalna, przejrzysta i spójna architektura informacji 
 • Komunikaty i elementy nawigacyjne nie polegają jedynie na charakterystykach zmysłowych jak np.: lokalizacji wizualnej, kształtu, miejsca lub dźwięku.
 • Odnośniki znajdujące się w treściach artykułów wyróżniają się dodatkowym oznaczeniem w postaci podkreślenia.
 • Po wczytaniu strony dźwięk nie jest odtwarzany od razu.
 • Kontrast treści do tła wynosi co najmniej 4,5:1 w wersji kontrastowej .
 • Wersja kontrastowa ma taką samą zawartość i funkcjonalność jak wersja graficzna.
 • Prawidłowe wyświetlanie w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Explorer).
 • Kontrasty i typografia tekstów zaprojektowane pod kątem odpowiedniej czytelności.
 • Po powiększeniu rozmiaru czcionki do 150% serwis nie traci zawartości i funkcjonalności.
 • Jeśli prezentacja wizualna może być przedstawiona jedynie przy użyciu tekstu, treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki. Wyjątek stanowi tekst, który jest częścią logotypu lub nazwy własnej.
 • Wzmocniony i widoczny Fokus spełnia minimalne wymagania kontrastu.
 • Odnośniki, które są częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione w sposób zrozumiały i jednoznacznie informowały, dokąd prowadzą lub jaką akcję wykonają.
 • Oprócz nawigacji standardowej zapewnione są co najmniej dwa sposoby wyszukania informacji: mapa strony i wyszukiwarka.
 • Główny język dokumentu zdefiniowany i adekwatny do wersji językowej. Narzędzie do edycji treści posiada możliwość zdefiniowania języka dla konkretnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut lang).
 • Pola formularzy opatrzone etykietami. Etykiety informują o błędach lub poprawności po ich wypełnieniu. W przypadku pojawienia się błędów system sugeruje rozwiązanie.
 • Całkowita zgodność serwisu ze standardami HTML i CSS - szablony oraz kod generowany z edytora treści, w którym pracuje redaktor).
 • Możliwość wystąpienia technologii wymienionych w dokumentach WCAG 2.0 jako wspierające dostępność (np.: Java Script, PDF, ARIA).
 • Zastosowanie wytycznych odnośnie strony kontrastowej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery).
 • Teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej posiadają prawidłowy kontrast
 • Odnośniki są zachowane w wersji kontrastowej
 • Dobrze widoczny przycisk przełączenia na wersję kontrastową.
 • Dobrze widoczny przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki w wersji kontrastowej.
 • Możliwość powiększania czcionki:
  • Przycisk powiększenia zmienia tekst artykułu oraz wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony
  • Powiększenie działające na wszystkich podstronach
  • Widoczne przyciski powiększenia
  • Przyciski powiększenia dostępne z poziomu klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Justyna Płotka
 • E-mail: gzuknwl@nwl.pl
 • Telefon: 59 8 612 264

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
 • Adres: ul. Młynarska 10, 84 -351 Nowa Wieś Lęborska
 • E-mail: gzuknwl@nwl.pl
 • Telefon: 59 8 612 264

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. DOJŚCIE DO SIEDZIBY
  Budynek dostępny dla interesantów to część administracyjno- biurowa. Adres : Nowa Wieś Lęborska, ul. Młynarska 10 . W obiekcie znajdują się pomieszczenia biurowe użytkowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dojście i dojazd do budynku, dogodne po przez plac manewrowy, ciągiem pieszo jezdnym.
 2. DOSTĘPNOŚC WEJŚCIA , KORYTARZY, SCHODÓW, WIND I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
  Do budynku prowadzi jedno wejście z dogodnym utwardzonym chodnikiem przystosowanym również dla wózków inwalidzkich z możliwością wjazdu do wnętrza budynku na parterze. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wszystkie pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze. Na piętro można przejść klatką schodową . W budynku brak windy. Brak windy jest istotnym utrudnieniem dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Dla osób z dysfunkcją ruchu, przy wejściu zamontowano domofon i dzwonek w celu umożliwienia kontaktu z pracownikami GZUK-u i GOPS-u. Komunikacja korytarzami do pomieszczeń biurowych jest ogólnie dostępna, drogi ewakuacyjne oznakowane, korytarze wyposażone w sprzęt p.poż. , pokoje biurowe ponumerowane i opisane w zakresie informującym o zakresie załatwianych spraw. W budynek znajdują się oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille'a dla osób niewidzących i słabowidzących.
 3. DOSTĘPNOŚĆ TOALETY
  Na piętrze znajdują się trzy toalety, dla pracowników GZUK-u, GOPS-u i toaleta ogólnodostępna dla interesantów. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 4. DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU
  Przed budynkiem znajduje się plac manewrowy, na którym są wyznaczone miejsca parkingowe, w tym jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Niedogodnością jest brak wydzielenia ciągu pieszego.
 5. INFORMACJA O WSTĘPIE DO OBIEKTU Z PSEM ASYSTENTEM
  Istnieje możliwość wstępu z psem asystentem.
 6. INFORMACJA W SPRAWIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO I OBSŁUGI SŁABOSŁYSZĄCYCH
  możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego oraz obsługa słabosłyszących za pomocą pętli indukcyjnej
 7. POMOC W POKONYWANIU BARIER
  W przypadku niemożliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki w Zakładzie, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
NazwaData
Wniosek o zapewnienie dostępności2022-04-05

Data publikacji: 25.03.2021 (09:55)Data aktualizacji: 08.03.2024 (13:33)
Osoba publikująca: Anetta WołosiukOsoba modyfikująca: Przemysław Jelonek
Autor: Przemysław Jelonekliczba wejść: 255
08 mar 2024 (13:33)Monika Kolano»Deklaracja dostępności
24 mar 2022 (14:31)Przemysław Jelonek»Deklaracja dostępności
25 mar 2021 (09:55)Anetta Wołosiuk»Deklaracja dostępności
25 mar 2021 (09:55)Anetta Wołosiuk»Deklaracja dostępności

Przejdź do góry strony